Vapaa-ajankalastus on suosittu harrastus Suomen merialueella

Noin 300 000 suomalaista käy vuosittain kalassa Suomen merialueella. Kalastajista löytyy kaikenikäisiä naisia ja miehiä, joille kalastus tarjoaa sekä ruokaa että monenlaisia elämyksiä ympäri vuoden. Vapaa-ajankalastus on tärkeä osa rannikon kalavarojen kestävää hyödyntämistä.


Ahven on yleisin saalislaji

Suomessa on laajat yleiskalastusoikeudet, joihin kuuluvat maksuttomat onginta, pilkintä ja silakan litkaus. Jokaisella kalastonhoitomaksun suorittaneella sekä jokaisella alle 18-vuotiaalla ja 65 vuotta täyttäneellä on oikeus harjoittaa viehekalastusta. Verkoilla ja muilla seisovilla pyydyksillä tai useammalla vavalla tapahtuvaan kalastukseen tarvitaan pääsääntöisesti vesialueen omistajan lupa.

Kalastuslaki säätelee kalastusta. Lain tarkoituksena on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu.

Osassa vesiä kalastukselle voi olla ajallisia rajoitteita. Lisätietoja näistä löytyy kalastusrajoitus.fi sivuilta. Pyyntimitat ja rauhoitukset antavat puolestaan tarvittavaa suojaa kalalajeille ja varmistavat kalojen luontaista lisääntymistä. Esimerkiksi kuhalle, lohelle ja meritaimenelle on asetettu alamitat, jota pienemmät yksilöt on vapautettava.

Suurin osa vapaa-ajankalastajista kalastaa sisävesillä. Merialueillamme kalastaa noin viidennes harrastajista. Kalastajat käyttävät myös monenlaisia pyyntitapoja. Merialueilla suosituimpia ovat heittovapa ja verkko.

Vapaa-ajankalastajien yleisin saalislaji on sekä sisävesillä että merialueilla ahven. Tärkeät saalislajit vaihtelevat eri merialueilla. 

Suomenlahdella ja Saaristomerellä kalastetaan haukia. Lahnaa saadaan eniten Saaristomeren ja Selkämeren sekä Merenkurkun alueilta. Siika on merkittävä vapaa-ajankalastajien saalis Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämerellä.

Selkämeren ja Merenkurkun alueilta saadaan lähes puolet merialueen vapaa-ajankalastuksen saaliista. 

 Moottorivene laiturissa.
Kalastus on suosittu harrastus kaikenikäisille.

Vapaa-ajankalastus luo hyvinvointia

Kalastus merkitsee mahdollisuutta olla kiireettömästi luonnossa ja rentoutua miellyttävässä ympäristössä. Se mahdollistaa yhdessäolon ystävien ja perheenjäsenten kanssa, mutta monille kalastuksen harrastajille tärkeää on myös tilaisuus omaan aikaan.

Kalojen käyttäytymiseen liittyvien asioiden seuraaminen ja oppiminen sekä pyyntitapahtumaan ja saaliin saamiseen liittyvä jännitys ja mielenkiinto koukuttavat kalastamaan. Kalastus kuuluu suomalaisten mielestä oleellisena osana kesämökkeilyyn.

Virkistymisen lisäksi kalastus tuottaa itse pyydettyä kalaa ruokapöytiin. Vapaa-ajankalastus on Suomessa merkittävää ja rannikkokalalajien osalta saaliit ovat monikertaisia verrattuna kaupallisen kalastuksen saaliisiin.

Vapaa-ajankalastus luo liiketoimintaa veneiden ja välineiden valmistuksessa ja kaupassa sekä matkailussa. Noin viidennes kalastusmatkailuyrityksistä toimii merialueilla.

 Mies kalastaa heittovavalla rantakalliolla.
Heittovapa on verkon lisäksi suosituin vapaa-ajankalastuksen pyyntitapa.

Hauki on Ahvenanmaan maakuntakala

Hauki on lisäksi tärkein saaliskala vapaa-ajankalastuksessa Ahvenanmaalla. Ahvenanmaa tarjoaa kalastajalle myös muita kalalajeja, kuten ahventa, taimenta, kuhaa, siikaa, lohta ja silakkaa.

Riippuu vuodenajasta mitä kalaa milloinkin saadaan. Esimerkiksi ahven ja hauki syövät parhaiten syksyllä, kun taas kevät on parasta siika-aikaa. Myös meritaimen on pirteämpi alkukeväästä. Talvella sen sijaan on täydellinen aika käydä pilkillä pyytämässä kuhaa ja ahventa. Myös hauki syö jään alla.

 Hauki ruovikon lomassa.
Hauen löytää usein vaanimasta vesikasvillisuuden seassa.

Vapaa-ajankalastusta säätelee lainsäädäntö

Ahvenanmaalla on oma kalastuslainsäädäntönsä. Suurin ero manner-Suomeen on se, että viehekalastus, onkiminen ja pilkkiminen eivät ole ilmaisia. Pääsääntönä on, että kaikentyyppiselle kalastukselle, ajasta ja paikasta riippumatta, on aina oltava vedenomistajan lupa.

Ahvenanmaalla ei ole yhtä, koko maakunnan vesialueet kattavaa kalastuskorttia. Kalastuskorttialueita on sen sijaan 56 kappaletta, joiden lisäksi on 16 maakunnan omistamaa kalastusvesialuetta.

Vapaa-ajankalastusta maakunnan yksittäisillä vesillä voidaan harjoittaa hankkimalla kalastuskortti. Kalastuskortti oikeuttaa kalastamiseen heittovavalla, pilkillä tai ongella kortin määräämällä alueella.

Maakunnan kalastuslupa-alueet ovat luonnonsuojelualueita, joille kullekin alueelle on asetettu erityiset kalastusajat. Vapaa-ajankalastus rannalta ei ole sallittu 15.4.–15.6. välisenä aikana merilintujen pesinnän rauhoittamiseksi.

Kalastuksen kestävyyden turvaamiseksi kalastukseen on asetettu erilaisia rajoituksia, jotka koskevat myös vapaa-ajankalastusta. Esimerkiksi kuhalle, lohelle ja meritaimenelle on asetettu alamitat, jota pienemmät yksilöt on vapautettava. Ahvenanmaalla voimassa olevat rajoitukset poikkeavat joiltain osin manner-Suomen rajoituksista. Tarkempia tietoja erilaisista rajoituksista löytyy muun muassa kalastusrajoitus.fi ja Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.