Suomen ympäristökeskus tutkii ja seuraa ympäristön tilaa

Suomen ympäristökeskus SYKE on ympäristöalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Se tutkii ja arvioi ihmisen vaikutusta luontoon sekä yhteiskunnan kehityspolkujen kestävyyttä. SYKE toimii ympäristöministeriön alaisuudessa.


Suomen ympäristökeskuksen toiminnassa yhdistyy eri alojen tietämys ja osaaminen. Toiminta kattaa kaikki ympäristön osa-alueet luonnonympäristöstä rakennettuun ympäristöön. Tärkeässä asemassa on ympäristötiedon tuottaminen ja hyödyntäminen.

SYKEn tämän hetken tärkeitä teemoja ovat muun muassa ilmastonmuutos, kiertotalous ja ekosysteemipalvelut. Ajankohtaisiin aiheisiin kuuluvat niin ikään mikromuovit, kaupungistuminen ja arktinen ympäristö sekä uudistuva digitaalinen ympäristötieto.

SYKEn merikeskuksessa tutkitaan laajasti mikromuovien vaikutuksia Itämeren ravintoverkossa. Uusien kuvantamistyökalujen avulla voidaan erityyppisiä muovihiukkasia erotella ympäristönäytteistä, jopa eliöiden sisältä. Kuvan Bosmina-vesikirppu on kokeessa altistettu tavanomaiselle ja biohajoavalle muoville (epifluoresenssimikroskopia).

SYKE tutkii merta monitieteisesti

SYKE harjoittaa monitieteistä merentutkimusta ja vastaa kansallisesta Itämeren tilan seurannasta. Tutkimus kattaa Suomen koko rannikon ja avomerialueet. SYKEn tutkijat arvioivat meressä tapahtuvia luonnollisia muutoksia ja ihmisen aiheuttamia muutoksia.

SYKE tuottaa merenhoidon asiantuntijapalveluita sekä kehittää kestäviä ratkaisuja puhtaamman Itämeren puolesta. Työt tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden merta tutkivien tahojen kanssa. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Geologian tutkimuskeskus ja yliopistot.

SYKEn toiminta tukee Suomen meripolitiikkaa ja -lainsäädäntöä. Tutkimus tuottaa tietoja, joita tarvitaan politiikan ja lainsäädännön kehittämiseen ja toimeenpanoon.

SYKE koordinoi Suomen merentutkimuksen yhteenliittymää, FINMARIa

SYKEn merikeskus koordinoi Finmari-yhteenliittymää. Finmari kokoaa yhteen kaikki tärkeimmät suomalaistahot, jotka tutkivat merta. Yhteistyön avulla kehitetään muun muassa välineistöä huippututkimuksen tarpeisiin.

Merentutkimusalus Arandalla tutkitaan avomerta monipuolisesti

SYKE hallinnoi Arandaa, joka on nykyaikainen jäävahvistettu merentutkimusalus. Arandalla tehdään avomeren ekologista, hydrografista ja akustista tutkimusta. SYKEn merentutkimuksen ammattilaisilla on myös käytössään ajanmukainen tutkimuslaboratorio sekä monenlaisia tutkimuslaitteistoja.