Itämerellä voi olla jopa 15 metriä korkeita aaltoja

Aallonkorkeus on aallon pohjan ja huipun välinen ero. Sitä mitataan reaaliaikaisesti avovesikaudella aaltopoijuilla. Mittaustuloksista lasketaan merkitsevä aallonkorkeus, joka vastaa silmin havaittavaa aallonkorkeutta. Korkeimmat yksittäiset aallot ovat lähes kaksinkertaisia merkitsevään aallonkorkeuteen verrattuna. Poijut haetaan maihin ennen kuin meri jäätyy. Itämeren koko ja muoto vaikuttavat siihen, millaiseksi aallokko pääsee kasvamaan.

Klikkaamalla asemaa kartalla, valikossa tai pylväsdiagrammissa saat näkyviin aallokon viimeisimmän tulosuunnan ja kahden edellisen viikon aallonkorkeushavainnot.

Kursorin vieminen kartalla aseman päälle tuo esiin viimeisimmän mitatun merkitsevän aallonkorkeuden ja taustalle harmaana pylväänä aseman mittaushistorian suurimman merkitsevän aallonkorkeuden.