Tutkimuskeskus Merikotkan tutkimus tähtää turvalliseen meriympäristöön

Merikotka on kansainvälinen tutkimuskeskus, jossa tehdään monitieteistä ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimus keskittyy meriliikenteen turvallisuuden parantamiseen, onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseen ja meriympäristön suojelemiseen.


Merikotkalla on laaja, koko maailman kattava yhteistyöverkosto. Yliopistojen ja tutkimuskeskusten lisäksi se tekee yhteistyötä monien eri organisaatioiden kanssa.

Merikotka perustettiin vuonna 2005 Kotkan kaupungin aloitteesta. Merikaupungissa haluttiin syventää tietämystä merenkulun riskeistä ja niiden hallinnasta. Tätä varten perustettiin yliopistojen osaamista hyödyntävä korkealaatuinen tutkimuskeskus, joka keskittyy meriliikenteen, meriturvallisuuden ja meriympäristön tutkimiseen.

Merikotkassa hyödynnetään useiden yliopistojen osaamista

Yhteiskunnallinen päätöksenteko vaatii tuekseen tieteellisesti varmennettua tietoa. Merikotkan osaaminen perustuu Helsingin yliopiston, Aalto yliopiston, Turun yliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimukseen. Monitieteiseen tutkijaverkostoon kuuluu tällä hetkellä yli 30 tutkijaa.

Aalto-yliopiston tutkimus

Merikotkan tutkijoista osa kuuluu Aalto-yliopiston tutkimusryhmään, jota luotsaa professori Pentti Kujala. Ryhmä tutkii merenkulun ja erityisesti talvimerenkulun riskienhallintaa sekä uusien teknologioiden hyödyntämistä.

  

Helsingin yliopiston tutkimus

Helsingin yliopistossa tutkijoita on kahdessa tutkimusryhmässä. Professori Sakari Kuikan ryhmä tutkii merenkulun ympäristövaikutuksia. Professori Päivi Haapasaaren ryhmä keskittyy riskien hallintaan ja riskiviestintään.

  

Turun yliopiston tutkimus

Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskuksen tutkijat työskentelevät professori Tommi Inkisen johdolla. Ryhmässä tutkitaan merenkulun logistisia järjestelmiä.

  

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimus

Tutkimusjohtaja Ville Hentun johtama Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ryhmä keskittyy satamalogistiikan ja toimitusketjujen kehittämiseen sekä merenkulun riskien hallintaan ja häiriötilanteiden ennakointiin.

Tutkimuskeskuksessa on huipputason hankeosaamista

Merikotka on tunnettu myös korkeatasoisesta hankeosaamisestaan. Tutkimuskeskus johtaa viittä tutkimushanketta ja on monessa muussa hankkeessa hankekumppanina. Vuonna 2018 sen hankebudjetti oli yli 3,1 miljoonaa euroa.

Merikotka ry on keskuksen ydin

Tutkimuskeskuksen ytimenä toimii Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys, Merikotka ry.

Yhdistyksen jäseniä ovat Aalto-yliopisto, Cursor Oy, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Helsingin yliopisto, Kotkan Maretarium Oy, Kotkan kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, Turun yliopisto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto ja Suomen ympäristökeskus.