Helsingin yliopisto tekee laajaa Itämeri-tutkimusta

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 henkilön kansainvälinen tiedeyhteisö. Maailmanlaajuisissa vertailuissa se sijoittuu yleensä sadan parhaan yliopiston joukkoon.


Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Se on rakentanut yhteiskuntaa, sivistystä ja hyvinvointia tieteen voimalla jo vuodesta 1640.

Suomen suurin monitieteisen Itämeri-tutkimuksen keskus

Helsingin yliopisto on maamme suurin monitieteisen Itämeri-tutkimuksen ja -opetuksen keskus, joka tarjoaa aihepiirin opetusta lähes jokaisessa tiedekunnassa. Itämeren ekosysteemin empiirinen tutkimus keskittyy Tvärminnen eläintieteelliselle asemalle.

Yliopisto jakaa Helsingin kaupungin kanssa Itämeren suojelun ekonomian professuurin. Sen myötä tutkimuspanostus ihmisen ja meriluonnon vuorovaikutukseen keskittyvään ympäristötaloustieteeseen on lisääntynyt. Tutkimusala on verrattain nuori ja professuuri lienee ainoa, joka keskittyy nimenomaan Itämeren suojelun taloudellisiin kysymyksiin.

Yliopisto tekee omaa Itämeri-tutkimusta ja on mukana ulkopuolisten toimijoiden hankkeissa

Muutamia esimerkkejä Helsingin yliopiston muusta meneillään olevasta Itämeri-tutkimuksesta:

  • Fisheries and Environmental Management (FEM) -tutkimusryhmä keskittyy yhteiskunnan ja ekosysteemien väliseen vuorovaikutukseen. Se selvittää mm. laivaliikenteen tuomien vieraslajien hallintaa sekä sitä, miten ne selviävät yhteiskunnan ja ympäristön aiheuttamista häiriöistä.
  • Saaristomeren vedenlaadun parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä (SAVE) -hanke testaa nimensä mukaisesti, voiko Itämeren tilaa parantaa kipsiä hyödyntämällä.

Tutkimuksen kohteina ovat myös laivaliikenteen ja satamien päästöjen hallinta ja niihin liittyvä lainsäädäntö, Itämeren kalakantojen kestävä käyttö sekä Itämeren alueen arkeologinen historia.

Yliopisto on osallisena useissa muiden toimijoiden tutkimuskeskuksissa ja -hankkeissa, kuten esim. Kotkassa toimivassa Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskuksessa Merikotkassa, joka on meriliikenteen, meriturvallisuuden ja meriympäristön tutkimuskeskus.

Tämän lisäksi Helsingin yliopisto kuuluu Suomen merentutkimuksen infrastruktuurin konsortioon (FINMARI), joka kokoaa yhteen keskeiset suomalaiset merentutkimuksen infrastruktuurit ja kehittää välineistöä huippututkimuksen tarpeisiin.