Sää- ja jääolot muuttuvat Itämerellä jatkuvasti

Säätä, vedenkorkeutta, aallokkoa ja veden lämpötilaa seurataan jatkuvasti automaattisten asemien avulla. Satelliittien avulla saadaan tietoa esimerkiksi jäätilanteesta. Jäätä mitataan myös kerran viikossa manuaalisesti.


Säätila

Suomen rannikolla ja ulkosaaristossa on yli 30 Ilmatieteen laitoksen ylläpitämää automaattista sääasemaa. Rannikkosääasemilta saadaan havaintoja tuulen suunnasta ja nopeudesta 10 minuutin välein. Useimmilla asemilla havainnoidaan myös ilman lämpötilaa, kosteutta, ilmanpainetta, näkyvyyttä ja pilvisyyttä.

Vedenkorkeus

Ilmatieteen laitos mittaa meriveden korkeutta mareografeilla. Mittausasemia on Suomen rannikolla 14. Ne on sijoitettu riittävän lähelle toisiaan, jotta vedenkorkeuden muutokset voidaan laskea melko tarkasti koko Suomen rannikolla.

Aallokko

Ilmatieteen laitos mittaa aallokkoa aaltopoijuilla Perämerellä, Selkämerellä, Pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella sekä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa Suomenlinnan edustalla. Aaltopoijut nostetaan ylös ennen meren jäätymistä ja asennetaan takaisin jäiden lähdettyä. Aallokon lisäksi ne tuottavat myös havaintoja veden pintalämpötilasta.

Veden lämpötila

Veden lämpötilaa mitataan monilla erilaisilla Ilmatieteen laitoksen mittausasemilla. Rannikolla käytetään pintalämpötilapoijuja ja mareografeja ja avomerellä aaltopoijuja. Poijut asennetaan mereen keväällä jäiden lähdettyä ja nostetaan pois syksyllä ennen jäiden tuloa.

Jään paksuus

Jäähavaitsija mittaa jään paksuutta ja jään päällä olevan lumen syvyyttä kerran viikossa. Jään paksuus vaihtelee paljon ja siksi samalla mittausasemalla kairataan yleensä kolme jäänäytettä kerralla. Mittausasemien määrä riippuu jäätilanteesta. Havaintoja käytetään hyväksi jääkartan tekemisessä.