Pintalämpötilan vaihtelu on suurinta rannikolla

Veden pintalämpötila vaihtelee paljon Suomen merialueilla vuodenajan ja säätilan mukaan. Merellä lämpötilaa mitataan aalto- ja pintalämpötilapoijuilla. Poijut ovat meressä vain jäättömänä aikana ja mittaavat lämpötilaa muutaman kymmenen senttimetrin syvyydestä. Ympärivuotisia havaintoja saadaan 14 mareografilta eli vedenkorkeuden mittausasemalta. Mareografit voivat antaa eri tuloksia kuin poijut, koska niissä lämpötilaa mittaava anturi on asennettu kiinteästi 2–3 metrin syvyydelle.

Klikkaamalla asemaa kartalla, valikossa tai pylväsdiagrammissa saat näkyviin veden lämpötilahavainnot edelliseltä kahdelta viikolta.

Viemällä kursorin kartalla aseman päälle saat näkyviin lämpötilahavainnot viimeisen vuorokauden aikana.