Rönnskär on Suomen vanhin puumajakka – se rakennettiin ohjaamaan kauppamerenkulkua Vaasaan

Rönnskäretin saaristo Maalahden kunnassa koostuu sadoista pienistä saarista. Se sijaitsee noin 40 kilometrin etäisyydellä Vaasan kaupungista. Vaasa perustettiin jo 1600-luvun alussa. Siitä tuli nopeasti eloisa kauppakaupunki. Meriliikenne vilkastui entisestään, kun Vaasa sai oikeuden käydä ulkomaankauppaa vuonna 1765. Vaasan kaupunkiin kulkevan meriliikenteen takia Rönnskäretin karikkoiseen saaristoon tarvittiin merenkulun ohjausta.


Luotsit asuttivat alueen suurinta, Fäliskäretin, saarta jo vuodesta 1752 lähtien. Vaasan porvarit rakennuttivat saareen puisen, kirkon kellotapulia muistuttavan tunnusmajakan vuonna 1784. Luotsit toimivat saaressa vuosisatojen ajan. He asuivat saaren kahdessa pitkänmallisessa, matalin tähystystornein varustellussa luotsituvassa.

Yksinkertainen punainen puumajakka.
Vuonna 1784 rakennettu tunnusmajakka.

Koe Suomen vanhin puumajakkamiljöö ja sitä ympäröivä luonto

Rönsskärin puinen tunnusmajakka on kirkkaanpunainen. Pohjanlahden matalassa maisemassa se erottuu kauas merelle.

Sen merkitys merenkulun ohjaajana on ilmiselvä, mutta majakka on myös näkemisen arvoinen kohde jo ikänsä puolesta. Se on Suomen vanhin säilynyt puinen merimerkki ja Lyökin pookin lisäksi ainoa Ruotsinvallan ajoilta säilynyt tunnusmajakka.

Idyllisen kokonaisuuden pookin ympärille luovat useat muut pihapiiriin kuuluneet rakennukset ja muut luotsien jättämät jäljet, kuten kalliohakkaukset yli kahdensadan vuoden ajalta.

Kalliohakkaus Fäliskäretin saarella

Luotsitoiminta saarella loppui vuonna 1983, minkä jälkeen merivartiosto toimi saarella muutamia vuosia. Luotsien vanhoja asuintiloja on kunnostettu vuokrattaviksi matkailijoille.

Vuonna 1997 koko saari rakennuksineen siirtyi Metsähallituksen omistukseen ja siellä toimii luontokeskus. Luontoaseman telakkarakennuksessa on saaren historiasta ja luonnosta kertova valokuvanäyttely.

Saaren linnusto on hyvin monipuolinen: vierailija voi tarkkailla muuttolintuja tai kivikkoisilla ja puuttomilla ulkoluodoilla pesiviä lintulajeja.

Lue lisää kohteesta Luontoon.fi- nettisivuilta!

Miten ja miksi tätä kohdetta suojellaan?

Rönnskärin hyvin säilynyt puupooki on ikänsä ansiosta erittäin arvokas merenkulun muistomerkki. Luotsiasema ja tunnusmajakka ovat osa Merenkurkun saariston valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Rönnskärin saariryhmä on osa Merenkurkun maailmanluonnonperintöaluetta.

Lue lisää kohteen suojelusta Museoviraston sivuilta!

Vierailu

Rönnskärin majakkasaarelle järjestetään opastettuja risteilyjä yhdessä muiden lähisaarien kanssa. Sinne voi tilata myös oman kuljetuksen. Luontoaseman laituriin voi rantautua omalla veneellä. Keväällä ja kesällä saarella tulisi liikkua vain polkuja pitkin, jotta lintujen pesintä ei häiriinny.

Lue lisää Rönnskärin omilta sivuilta! 

Tutustu risteilymahdollisuuksiin Vaasan kaupungin verkkosivuilla.

Museoviraston karttapalvelu

P: 7007698, I: 187154 (ETRS-TM35FIN)