Kirkkonummen linjaloistot Kallbådan ja Rönnskär – historiallinen majakkapari

Kirkkonummen eteläosassa sijaitseva Porkkalan niemi mainitaan jo 1200-luvulta peräisin olevassa meriselostuksessa. Merimerkkejä on todennäköisesti ollut niemen kärjessä jo varhain. Rönnskärin ja Kallbådanin majakat sijaitsevat Porkkalan saaristossa ja muodostavat parin, joka kuvastaa Porkkalanniemen historiallista merkitystä rannikon vanhan laivaväylän varrella.


Rönnskärin majakkasaarelle muodostui pieni luotsiyhteiskunta

Rönnskärin saarella on toiminut luotseja jo 1600-luvulta lähtien, jonka jälkeen sinne muodostui pieni luotsiyhteiskunta. Parhaimmillaan saarella asui jopa 70 henkeä.

Ensimmäinen valomajakka rakennettiin Rönnskärin luodolle vuonna 1800. Aloitteen saaren kivistä rakennettuun majakkaan antoi Ruotsin kuningas. Tornissa oli asuintilat myös majakanvartijoille.

Venäläiset räjäyttivät komean majakkatornin kuitenkin jo Suomen sodan aikana 1808-09. Vain osa majakan seinistä jäi pystyyn. Torni korjattiin vuonna 1822, jolloin myös korkea tiiliosa lisättiin.

 Vanha rakennuspiirustus, jossa näkyy sekä majakan ulkoasu, että sisätilat.  Rönnskärin majakka, jonka alaosa on tehty kivestä.  Vanha mustavalkoinen kuva rannasta, jossa näkyy vene. Taustalla Rönnskärin majakka.

Rönnskärin kiviosa on Suomen vanhin pystyssä oleva majakkarakenne. Sen valo sammutettiin vuonna 1928 Kallbådanin korvatessa sen. Rönsskärille rakennettiin kuitenkin vielä vuonna 1919 uusi kaksikerroksinen luotsiasema, jossa oli luotsitoimintaa aina vuoteen 1978 asti.

Edustalla ranta-aallokkoa ja taustalla Rönnskärin luotsiasema ja majakka.
Rönnskärin majakka mereltä.

Kallbådan rakennettiin vaikeakulkuiselle luodolle

1800-luvun kuluessa huomattiin, että Rönnskärin majakka sijaitsi turhan syvällä sisäsaaristossa. Suomen itsenäistymisen jälkeen uutta majakkaa suunniteltiin ulommas väylän varrelle. Majakan tarkoitus oli toimia paremmin myös talvimerenkulun opastajana.

Uusi majakka päätettiin rakentaa pienelle vaikeapääsyiselle Kallbådanin luodolle ulkomerelle. Rakennustyöt aloitettiin vuonna 1920. Ulkomeren sääolot koettelivat rakentajia: pauhaava meri pyyhki välillä koko luodon yli vieden rakennustarpeet betonisekoitusta myöten mennessään. Rakentajat jäivät muutaman kerran eristyksiinkin.

Vaikeuksista huolimatta Kallbådanin punainen majakka saatiin nopeasti valmiiksi, ja valo syttyi jo joulukuussa 1920. Usean vuoden ajan Kallbådanin ja Rönnskärin majakat toimivat yhdessä.

Kallbådanin majakka eroaa muista Suomen majakoista. Sen erityislaatuinen rakenne sisältää konehuoneen, varastotiloja, sumumerkinantolaitteen, työpajan ja asuintilat. Majakkatorni on vain hieman muuta rakennusta korkeampi.

Kallbådanin majakalla asui talvisotaan saakka useita perheitä lapsineen.

Majakan siluetti horisontissa. Punainen majakka pienellä luodolla. Punainen majakka pienellä luodolla.

Sota-aika ja jälleenrakennus

Talvi- ja jatkosota vaikuttivat elämään Porkkalanniemen majakkasaarilla. Sotien aikana Kallbådanilla työskenteli sekä majakanvartijoita että sotaväkeä tähystys- ja ilmatorjuntatehtävissä.

Jatkosodan rauhanneuvotteluiden tuloksena Porkkalan alue jouduttiin luovuttamaan vuokralle Neuvostoliitolle vuosiksi 1944-1955. Vuokra-aikana alueella ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia liikkua, saati rantautua.

Vuokra-ajan jälkeen Kallbådanin majakka todettiin asuinkelvottomaksi. Pian sen jälkeen se automatisoitiin. Majakan henkilökuntaa sijoitettiin Rönnskäriin, jossa myös luotsitoiminta jatkui.

Saarilla vierailu vaatii hieman oma-aloitteisuutta

Sekä Kallbådanin ja Rönnskärin majakkasaaret ovat olleet yleisöä kiinnostavia vierailukohteita jo pidemmän aikaa. Eristäytyneet olosuhteet ja hämärä sotahistoria kiehtovat vierailijoita.

Kallbådanin yhä toimiva majakka on yksityisomistuksessa ja sinne järjestetään retkiä tilauksesta. Saari on kuitenkin yhä vaikeapääsyinen ja täysin kelioloista riippuvainen. Luotoa ympäröivän hylkeidensuojelualueen vuoksi rantautuminen on kielletty ilman erityislupaa.

Rönnskärin majakkasaarella on paljon säilyneitä rakennuksia ja rakenteita muistuttamassa saaren pitkästä historiasta. Saarelta löytyy myös eri-ikäisiä kalliohakkauksia. Rönnskär on Puolustusvoimien aluetta ja maihinnousuun täytyy olla Puolustusvoimilta anottu lupa.

Sekä Kallbådanin että Rönnskärin läheisyydessä on runsaasti alusten hylkyjä, joiden tietoihin voit tutustua Kulttuuriympäristön palveluikkunassa.

 Majakan valo kuvattuna ylätasanteelta.
Kallbådanin majakan valo.

Miksi ja miten tätä kohdetta suojellaan?

Kallbådan ja Rönsskär ovat rakennushistoriallisesti tärkeitä ja hyvin säilyneitä monumentteja. Museovirasto on määritellyt ne valtakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi.

Lisäksi Rönnskärin majakkamiljöö on rakennushistoriallisesti tärkeä kokonaisuus, ja majakka edustaa Suomen vanhinta majakka-arkkitehtuuria.

Tutustu tarkemmin suojeluperusteisiin Museoviraston sivuilla!

Vierailu

Kallbådan on yksityisomistuksessa ja sinne pääsee vain ohjatuilla retkillä.

Rönnskär on Puolustusvoimien aluetta ja saareen rantautumiseen tarvitsee luvan.

Lue lisää vierailusta Kallbådanilla retkienjärjestäjän verkkosivuilta!

Museoviraston karttapalvelu

Kallbådan

P: 6639895, I: 348990 (ETRS-TM35FIN)

Rönnskär

P: 6647117, I: 354222 (ETRS-TM35FIN)