Lääkeaineita päätyy suuria määriä Itämereen

Lääkeaineet on ymmärretty merkittäväksi ympäristöhaitaksi vasta 2010-luvulla. Ongelmaan on herätty myöhään, vaikka lääkkeitä on käytetty ja niitä on päässyt ympäristöön vuosikymmeniä.


Lääkeaineet ovat haitallisia, koska ne ovat luontoon kuulumattomia synteettisiä yhdisteitä. Ne ovat haitallisia myös siksi, että ne on suunniteltu vaikuttamaan kohteessaan alhaisina pitoisuuksina. Täten myös eliöissä, jotka eivät ole lääkkeen pääkohde.

Kodin lääkekaapin lääkkeitä.
Kodin lääkekaapin lääkkeitä.

Jätevedenpuhdistamoita ei ole suunniteltu lääkejäämien poistamiseen

Lääkeaineita tulee ympäristöön lääketehtailta, sairaaloista, eläinlääketieteestä sekä ihmisten käytön seurauksena. Suuri osa lääkekuormituksesta tulee ihmisen ja eläinten virtsan ja ulosteen kautta. 

Lääkejäämät kulkeutuvat jätevedenpuhdistamoille, joita ei ole suunniteltu lääkkeiden poistamiseen. Puhdistamot toimivat valikoivasti lääkkeiden suhteen. Osa lääkkeistä hajoaa, osa sitoutuu lietteeseen ja osa lääkkeistä kulkeutuu suoraan puhdistamon läpi mereen.

Infograafi kodin lääkkeistä. Lähde: SYKE.
Arkipäiväisiä lääkkeitä kertyy meriin. Lähde: SYKE.

Särkyvoide, kipulääke, sydänlääke, epilepsialääke – kaikki näkyvät meren eliöstössä

Eniten jäämiä löydetään tulehduskipulääkkeistä, sydän- ja verisuonilääkkeistä sekä keskushermostoon vaikuttavista lääkkeistä. Lääkeaineet näkyvät paitsi vedessä myös veden eliöstössä. 

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon purkuputken läheisyydessä kasvaneisiin sinisimpukoihin havaittiin kertyvän joukko tunnetuimpia lääkeaineita, ml. diklofenaakkia, ibuprofeenia ja ketoprofeenia.

Tärkeää on lääkeaineiden oikeaoppinen kierrätys

Vanhentuneet tai muuten käyttämättä jääneet lääkkeet tulee aina kierrättää oikein. Niitä ei tule heittää wc-pönttöön tai roskiin. Jos lääkkeet vedetään vessasta alas, ne päätyvät suurella todennäköisyydellä vesistöön jätevedenpuhdistamon läpi.

Hävitettävät lääkkeet tulee toimittaa apteekkiin. Tällöin lääkkeet hävitetään oikein ympäristöä kuormittamatta.

Lääkeaineiden vaikutuksista meren eliöstöön tiedetään vain vähän

Lääkkeiden valmistusmääristä ja käytöstä on hyvin tietoa. Sen sijaan tieto niiden määristä vesissä riippuu lääkeaineesta. Vielä vähemmän tietoa on niiden kohtalosta ja vaikutuksista ympäristössä. 

Nykyisin ei ole olemassa ohjeistusta lääkeaineiden ympäristöseurannalle. Puhdistetuille jätevesille ei myöskään ole asetettu lääkeaineiden pitoisuusrajoja.