Tietosuojailmoitus Itämeri.fi-palveluun liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerromme mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme Itämeri.fi-palvelun henkilötietoja Suomen ympäristökeskus SYKEssä. SYKEllä on oikeus tehdä teknisiä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen ilmoittamatta siitä etukäteen rekisteröidyille.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo.syke@ymparisto.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi
Puh. 0295 252 001

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt

Hanna Piepponen, suunnittelija, merikeskus,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Wilma Viljanmaa, erikoissuunnittelija, merikeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

SYKEn tietosuojavastaavan yhteystiedot
tietosuojaSYKE@ymparisto.fi

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietoja yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta). Tietoja tarvitaan palveluiden toteuttamiseen ja yhteydenpitoon. Annettuja henkilötietoja ei käsitellä muissa kuin sitä varten alla esitetyissä käyttötarkoituksissa.

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Sähköpostiosoitetta ja/tai muita yhteystietoja kysytään Itämeri.fi-palvelussa kun annat palautetta. Voit lähettää palautteen myös nimettömänä, mutta sinun tulee antaa yhteystiedot, jos haluat vastauksen lähettämääsi palautteeseen.

Itämeri.fi-palvelu ei kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voidaan tunnistaa. Verkkopalvelun käytöstä kerätään kuitenkin yleisiä tilastollisia tietoja, joita käytetään palvelun kehittämiseen.

Tietojen keräämiseen käytetään evästeitä, mutta käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton selaimen asetuksia muuttamalla. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa. Kävijätilastointi perustuu palvelimen lokitietoihin sekä Google Analytics -raportointiin, jossa käytetään Google Analytics -ohjelmiston evästettä ja JavaScript-koodia. Tämän lisäksi sivustolla kerätään tilastotietoja Hotjar-ohjelmistolla, joka ei talleta yksilöivää tietoa.

Henkilötietojen lähteet

Palautteen lähettämisen yhteydessä annetut henkilötiedot on luovuttanut palautteen lähettänyt henkilö.

Henkilötietojen käsittely

Palautelomakkeen tietoja käsittelevät Itämeri.fi-palvelua ylläpitävät henkilöt SYKEssä. Palautteen tiedot ovat myös verkkopalvelua tuottavien yhteistyökumppanien nähtävissä. Yhteistyökumppaneina ovat Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteenlaitos, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Museovirasto, Turun yliopiston Brahea-keskus, Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioryhmä (rannikkomaakuntien liitot) sekä Ahvenanmaan maakuntahallitus.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittelyn suojaaminen

Palautteiden käsittelyssä on tehty tarvittavat tekniset toimet henkilötietojen käsittelyn suojaamiseksi. Suomen ympäristökeskus on sopinut verkkopalvelua tuottavien yhteistyökumppanien ja alihankkijoiden kanssa henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötiedot säilytetään palautteen käsittelyn vaatiman ajan lisäksi palautteen lähettämisvuodesta kaksi kalenterivuotta helmikuuhun asti verkkopalvelun sisällöntuotantojärjestelmässä, jonka jälkeen tiedot arkistoidaan. Arkistoon ei siirretä palautteen lähettäjän mahdollisesti antamia sähköpostiosoite-, nimi-, puhelinnumero- ja yritys/organisaatiotietoja.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä ne yhteyshenkilöllemme.

Sinulla on seuraavat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi.

Voit pyytää ja saada nähtäväksesi tietosi ilmoittamalla lähettämääsi palautteeseen täyttämiäsi tietoja yhteyshenkilöltä.

Sinulla on oikeus pyytää itseäsi koskevat henkilötiedot, pyytää korjaamaan tai oikaisemaan tai poistamaan mahdolliset virheelliset tiedot, pyytää poistamaan henkilötietosi tai kieltää niiden siirtäminen arkistoon.

Jos katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle.

Julkaistu 30.3.2020.