Skeppsbrott vid Hangö

I september 1873 seglade fraktfartyget Osborne & Elisabeth ut från hemmahamnen Wells by the Sea norr om London, för att avhämta last från Kronstadt nära S:t Petersburg. Fartyget var en stor tvåmastad brigg på 28 m. Kaptenen hette Wright och hade en besättning på åtta man.


Resan mot Kronstadt gick genom den finländska ytterskärgården. När fartyget nästan nått Hangö blåste det upp till storm och man råkade i sjönöd. Manskapet var fullt sysselsatt med att reva seglen och hålla kursen. Till sist drev fartyget upp på Trehålsskär nordväst om Hangö och sjönk till 18 meters djup. Alla ombord räddades.

Dykare på vraket.

”Galjonsbildsvraket” populärt som dykmål 

Vraket upptäcktes år 1985 och har sedan dess varit ett populärt dykmål. Smeknamnet kommer från den kvinnliga galjonsbilden som pryr fören. Fartyget är ett imponerande dykmål eftersom det ligger på botten med kölen nedåt och har bevarats nästan i sin helhet. De översta delarna ligger ca 10 meter under vattenytan.

Under årens lopp har vraket tyvärr lidit av rikliga besök av fritidsdykare och oförsiktig ankring kring vraket. Vraket är avbildat och uppmätt, men inga arkeologiska utgrävningar har gjorts på platsen. Galjonsbilden har lossnat och är numera utställd på Marinmuseet i Kotka.

Dykarna på vraket.

Vraket efter Osborne & Elisabeth är försett med markeringsboj och informationstavlor. Vraket ingår i Museiverkets BALTACAR-projekt som går ut på att göra vraken mera tillgängliga och förse dem med informationstavlor och dykrep.

Läs mera i Project Baltacar websidan!

3D-model i Sketchfab!

Varför och hur skyddas Osborne & Elisabeth?

Ett vrak är en fast fornlämning som skyddas av fornminneslagen (295/1963). Lagen skyddar alla vrak och vrakdelar som kan antas vara minst 100 år gamla. Dykning till de skyddade vraken är tillåten, men man får inte ta delar av dem och inte heller dyka in i dem.

Läs mera om hur vraket skyddas i fornminnesregistret!

Besök

Med egen båt och dykning till vraket. Dykning kring vraket är tillåten men man får inte vidröra det. Vraket är markerat med en boj från vilken ett dykrep leder till vraket.

Läs mera om dykning till Osborne & Elisabeth!

Museiverkets kartatjänsten

N: 6643526, Ö: 263121 (ETRS-TM35FIN)