Vraken berättar om sjöfartens historia

Är du fascinerad av gamla segelfartyg och glömda skatter på havsbotten? Eller skulle du vilja veta hur skeppen förliste i stormar och krig? Norra Östersjön är en skattkammare av vrak och världens största undervattensmuseum. Och inte utan orsak eftersom man känner till tusentals vrak i olika åldrar, typer och skick i det finska havsområdet och nya undervattensobjekt hittas hela tiden.


De äldsta vraken är medeltida träfartyg, de yngsta krigsfartyg i metall. Tillsammans med deras upptäcktsmiljö bildar de ett undervattenskulturlandskap. Här kan du läsa om några lättillgängliga vrak.

Alla kända finländska vrak presenteras på Museiverkets sidor Kulturmiljöernas servicefönster. Titta in genom fönstret och läs mer!