Forskningsinstitutets fältstation ligger på den historiska ön Själö

Forskningsinstitutets fältstation ligger på den historiska ön Själö i mellersta Skärgårdshavet (Nagu, Pargas). Forskningsinstitutet har fungerat på Själö året runt sedan 1964 och är en del av Åbo universitets Biodiversitetsenhet.


Forskningsinstitutets verksamhet koncentrerar sig på tvärvetenskaplig forskning av Skärgårdshavet och Östersjön, främst långtidsövervakning och modellering av havsmiljöns tillstånd.

Övervakningen av havsmiljöns tillstånd, som inleddes 1966, utförs vid en ODAS-station på öns norra del. Övervakningen inkluderar observationer av både långtidsförändringar och kortvariga processförändringar, med hjälp av en automatiserad profilerande mätningsboj. Miljöövervakningen utförs i samarbete med flera andra intressentgrupper.

Mångsidiga forskningstjänster för gäster

Forskningsinstitutet erbjuder gästande forskare, lärare och studerande forskningstjänster, till exempel arbets- och laboratorieutrymmen, forskningsutrustning, båttransporter och båtar att hyra samt långtidsdata över öns arter och havets tillstånd.

Utöver forskning och undervisning jobbar institutet också med vetenskapsturism och vetenskapskommunikation.