Kuuskajaskari kustfästning byggdes på gammal betesmark

Ön Kuuskajaskari ligger ca fyra kilometer väster om Raumo hamn. Från 1600-talet och ända in på 1900-talet användes ön som betesmark. Fiskarna i trakten drog också nytta av de rika fiskevattnen kring ön. I början av 1900-talet var Kuuskajaskari ett populärt utflyktsmål och endast några torparfamiljer bodde på ön. Den fredliga ön genomgick en stor förändring när den övertogs av försvarsmakten 1939. Torparna tvingades flytta bort och ön stängdes för utomstående.


Fästning som skydd för Raumo hamn 

Byggandet av fästningen inleddes i december 1939 och slutfördes året därpå. Fästningens uppgift var att försvara Raumo hamn. Fästningen försågs med kanoner och löpgravar och då vinterkriget bröt ut stationerades Åbo kustartilleri på ön. Soldaterna som kommenderades till ön fick ta sina familjer med sig. 

Utsikt från kajområdet i Kuuskajaskari fästning.

Soldaterna på Kuuskajaskari behövde aldrig delta i egentliga strider. Ett enda ryskt plan sköts ned över öns norra del under hela vinterkriget.  

Enligt fredsavtalet 1944 måste man avlägsna kanonerna. Efter återinsättning av kanonerna några år senare användes Kuuskajaskari som utbildningsplats för beväringar. Samtidigt började man utveckla byggnadsbeståndet vilket har fortsatt ända fram till 1960-talet. 

Från kustfästning till turistattraktion 

Försvarsmakten lämnade ön 1996. Något senare köpte Raumo stad Kuuskajaskari och öppnade ön för allmänheten. Fästningslandskapet är av stort intresse, både lokalt och nationellt. Turistaktiviteter på ön har utvecklats och gamla byggnader har renoverats. På ön kan man fortfarande se kasernbyggnader från fästningstiden, sjöbevakningstorn, skjutbanor och kanonstationer, kanoner och löpgravar. En av öns fyra kanoner är fortfarande funktionsduglig. 

Försvarsanordningar på Kuuskajaskari efter röjningen.

Kuuskajaskari har mycket att erbjuda, både för kultur- och naturintresserade besökare. Ön ligger i Bottenhavets nationalpark och har en mycket mångsidig natur. Under århundraden har landskapet förändrats både av landhöjningen och fästningen. Här kan man ge sig ut på äventyr i ruiner och löpgravar som naturen nästan erövrat tillbaka. Dessutom ordnas guidade turer och andra aktiviteter för besökare i alla åldrar.

Läs mera på Kuuskajaskaris hemsidor.

Igenvuxna försvarsställningar på Kuuskajaskari

Hur och varför skyddas Kuuskajaskari? 

Kuuskajaskari är inte ett skyddat område.

Besök

Till Kuuskajaskari kommer man med egen båt eller via Raumo skärgårdstrafik. 

Museiverkets kartatjänsten

N: 6791118, Ö: 196876 (ETRS-TM35FIN)