Säbbskär blev hem för mufflonfår

Säbbskär (fi. Säppi) är en rund, skogklädd ö mitt i havet, ca 14 kilometer sydost om Mäntyluoto hamn. Ön har haft ett centralt läge på den livliga fartygsleden mellan Österbotten och Sverige i århundraden.


Ön har använts för fiske och lotsverksamhet och de första sjömärkena av trä ställdes upp på 1700-talet. Under årets mörka tider brände man också kasar för att styra fartygen rätt på vägen till hamnen i Björneborg.

Tanken på en riktig ljusfyr uppstod först på 1870-talet i samband med utvecklingen av lotsverksamheten och farlederna. Det ståtliga fyrtornet stod färdigt år 1873 och ljuset hade en räckvidd på drygt 20 km.

År 1949 inplanterades mufflonfår på ön som jaktbyte. Fåren anpassade sig till de nya förhållandena och lever kvar i en vild flock på ca 50 djur. 

Sjökarta från 1800-talet.

Avfolkning efter mitten av 1900-talet

Säbbskärs fyr sköttes av en fyrmästare och flera fyrvaktare. Fyrpersonalen bodde vid fyren i husen kring det skyddade gårdstunet. Lotsarna bodde nere på västra stranden i en lotsstuga med utkikstorn.

Invånarna på ön odlade en del av sin mat på en liten åker och höll sig också med husdjur.  Övriga förnödenheter hämtades från Räfsö utanför Björneborg ett par gånger i veckan.

Lotsstationen lades ner år 1959 och efter det började livet på ön sakta ner. Tre år senare automatiserades fyren och också fyrvaktarna flyttade bort. Efter automatiseringen har ön inte haft fast bosättning. 

Säbbskärs fyr från 1873.

Väl bevarad, ursprunglig fyrmiljö

Säbbskär utgör en fullödig helhet där man kan bekanta sig både med fyren, lotsstationens verksamhet och olika byggnader.

Det vitkalkade, 28 meter höga tornet dominerar landskapet. De flesta gamla bostäderna är fortfarande i sitt ursprungliga skick. Utöver dem finns här många gamla ruiner och resterna av den gamla båken. 

Tack vare föreningen Säppi 2000 ry. lyser fyren fortfarande och drivs med vindkraft. 

Idag är hela ön ett intressant och populärt utflyktsmål med varierande landskap och naturstigar. De skygga vilda mufflonfåren är dock svåra att få syn på. Kring Säbbskär vilar också många vrak från olika perioder, bland annat skonaren Koivisto som sänktes med avsikt som dykobjekt. Läs mera om vraken på sidan www.kyppi.fi. (på finska)

Mera om Björneborgs stads webbsidor.

Hur och varför skyddas Säbbskär?

Byggnaderna på Säbbskär utgör en väl bevarad och mångsidig sjöfartshistorisk helhet.  

Museiverket definierar Säbbskär som en byggd kulturmiljö av riksintresse. Ön är en del av Bottenhavets nationalpark. Den hör också till Norra Säbbskärs naturskyddsområde och till ett Natura 2000-område. Samtliga byggnader är skyddade i Luvias strandgeneralplan.

Läs mer om området på RKY.fi

Besök

Under somrarna ordnas det kryssningar och guidade turer till Säbbskär och landstigning med egen båt är också möjlig. 

Museiverkets kartatjänsten

N: 6829020, Ö: 199162 (ETRS-TM35FIN)