Kontaktuppgifter

Östersjön.fi har utförts i samarbete med nio aktörer. Nedan hittar du mer detaljerade kontaktuppgifter till varje enhet.


Ålands landskapsregeringen

Miljöbyrån

Geologiska forskingscentralen

Geologiska forstkningscentralen, kontakt

Havsplanering

Havsplanering, kontaktinformation

Forststyrelsen

Forststyrelsen kontaktuppgifter

Meteorologiska institutet

Meteorologiska institutet, kontaktuppgifter

Naturresursinstitutet

Naturresursinstitutet, Sök expert

Museiverket

Museiverket, personal

Finlands miljöcentral, havscentret

Havcentret, kontaktinformation

Turun yliopiston Brahea-keskus, Meri- ja merenkulku:

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (på finska)