Sveaborg byggdes för att skydda Helsingfors

Till följd av Rysslands framgångar i krigen under 1700-talet flyttades gränsen mellan Sverige och Ryssland längre västerut och alla Sveriges tidigare byggda gränsbefästningar blev kvar på ryska sidan. Därför beslöt Sveriges riksdag 1747 att grunda en ny centralfästning utanför Helsingfors. Arbetet påbörjades redan följande år och skulle bli svenska kronans största byggnadsprojekt under hela 1700-talet. Fästningen döptes till Sveaborg.


Fästningen byggdes aktivt i cirka 40 år. Den anpassades till de sex holmarna enligt terrängen. Massiva grå stenmurar byggdes för att skydda de inre strukturerna. Inga egentliga fientligheter ägde rum på 1700-talet, men fästningen fungerade som bas för den svenska skärgårdsflottan under Gustav III:s krig (1788–1790). Ett varv etablerades också på Sveaborg och nya krigsfartyg byggdes.

Sveaborg sedd från Brunnsparken 1811. Ursprungsbilden av Gavril Sergejev.

Rysk fästning från början av 1800-talet

I maj 1808 övergick fästningen till ryssarna efter en kort belägring. Finland blev ett ryskt storfurstendöme, men Sveaborg administrerades som ett ryskt militärområde. Fästningsverken utvidgades till Sandhamn, Kungsholmen och Skanslandet.

På Sveaborg byggdes en ortodox garnisonskyrka och nya kaserner för soldaterna. Fästningen fick också en ansiktslyftning i form av parker och alléer. Skeppsvarvet på Vargholmen var ett stort byggprojekt på Sveaborg under den ryska tiden. 

Under Krimkriget 1855 bombarderades Sveaborg av en fransk-engelsk flotteskader. Beskjutningen orsakade betydande skador och fästningen reparerades och förstärktes med kanonbatterier och jordvallar i olika etapper, från 1850-talet till 1880-talet. 

Trots alla upprustningar minskade Sveaborgs militära betydelse under 1800-talet. Under första världskriget (1914–1918) fungerade Sveaborg dock som en del av den så kallade Peter den Stores sjöfästning vars uppgift var att skydda den ryska huvudstaden St. Petersburg. 

Flygbild av Sveaborg.

Fästningen får det finska namnet Suomenlinna (”Finlandsborg”) 

Efter det finska inbördeskriget 1918 övertogs Sveaborg av den nya självständiga staten och fick det finska namnet Suomenlinna. Försvarsmaktens luftvärns- och artilleritrupper, liksom också sjökrigsskolan stationerades på Sveaborg. Dessutom fanns ett skeppsvarv och ett fångläger på ön.

Sveaborg deltog i Helsingfors luftförsvar under andra världskriget och fungerade som bas för den finska ubåtsflottan. Efter fortsättningskriget minskade militärbemanningen till några plutoner.

I mitten av 1960-talet övergav Försvarsmakten Sveaborg och år 1973 övertogs fästningen av undervisningsministeriet. Av försvarsmaktens enheter stannade endast Sjökrigsskolan kvar och fungerar fortfarande på sin gamla plats. Efter detta rustades fästningen så småningom upp för turism och boendeändamål.

Sveaborg i skymningen.

En av Finlands viktigaste turistattraktioner

Sveaborg, med alla dess byggnadskonstruktioner bevarade från olika perioder, är en av de största och mest imponerande fästningarna i Finland. Sveaborg är ett perfekt mål för dagsutflykter och nås lätt med färjan som avgår från Helsingfors Salutorg. På Sveaborgs öar finns stenmurar, jordvallar, kanonbatterier och vackra gamla kasernbyggnader.

Upp till 300 fästningsbyggnader har bevarats, bl.a. annat det ryska köpmannakvarteret. Fästningens ortodoxa kyrka byggdes om till en luthersk kyrka 1928. Idag fungerar kyrktornet också som fyr för flyg- och sjötrafiken.  

Öarna och undervattensområdena kring Sveaborg är rika på forntida fornlämningar. Under vattnet finns bl.a. gamla byggnadsstrukturer och flera vrak. Läs mer på museiverkets sidor www.kyppi.fi.

Dykare på undervattens fästning.

Sveaborg är också ett landskapsområde av riksintresse och utgör en central del av maritima Helsingfors. Dessutom klassificeras Sveaborg som ett av Finlands nationallandskap. Fästningens betydelse indikeras också av det faktum att den valdes till UNESCO:s världsarvslista 1991 som ett unikt militärarkitektoniskt monument. Världsarvsområdet omfattar sju öar.

Bekanta dig med Sveaborgs officiella nätsidor.

Hur och varför skyddas Sveaborg?

Sveaborg har spelat en viktig roll i försvaret av vårt land och är ett unikt krigshistoriskt monument. Befästningsverken klassificeras som fornlämningar och skyddas av fornminneslagen. 

Museiverket definierar Sveaborg som en byggd kulturmiljö av riksintresse. 

Besök

Det är lätt att komma till Sveaborg med färjan från Salutorget i Helsingfors. Man kan också ta i land med egen båt. 

Se tidtabellerna på Sveaborg nätsidan.

Museiverkets kartatjänsten

N: 6669255, Ö: 388185 (ETRS-TM35FIN)