ÅMHM-laboratoriet (Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet)

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium finns beläget i Jomala på Åland. Laboratoriet utför undersökningar i vatten, livsmedel och jord åt myndigheter, företag och privatpersoner.


Laboratoriet är ackrediterat för ett 50-tal mikrobiologiska och kemiska metoder. En förteckning över de analyser som utförs vid laboratoriet hittas via adressen www.amhm.ax.

Laboratoriet utför fältprovtagningar inom ramen för EU:s vattendirektiv på uppdrag av Ålands Landskapsregering. Laboratoriet analyserar både fysikalisk-kemiska parametrar, klorofyll-a, bottendjur och alger.

I fält analyseras vattentemperatur, siktdjup, salthalt, konduktivitet, syrehalt och väderförhållanden noteras.

Resultaten rapporteras till Ålands landskapsregering som använder resultaten för egna sammanställningar samt rapporterar dem vidare till EU. Vissa resultat rapporteras direkt till nationella databasen Hertta.