Människans spår till sjöss

Varför lönar det sig att äta Östersjöfisk? Varför är marinarkeologi viktigt? Vad innebär åländsk självstyrelse? Havsforskarna svarar på dessa och många andra frågor i artiklar som ger fascinerande detaljer om Östersjön och människans spår till sjöss.

Ilkka_Lastumäki_IMG_5342.jpg, Ilkka_Lastumäki_IMG_5342.jpg
Perspektiv

Kapplöpningen om Östersjön har börjat – havsplaneringen samordnar olika intressen

Den marina miljöns dåliga tillstånd har blivit ett globalt problem. Samtidigt har trycket för effektivare ekonomiskt utnyttjande av havsområden ökat. Detta återspeglas tydligt till exempel i EU:s strategi för blå tillväxt.

Merialuesuunnittelu.jpg
Perspektiv

Havsplanering - hållbar användning säkerställer den marina miljöns framtid

Enligt EU-kommissionens strategi för blå tillväxt är hav och oceaner viktiga motorer i den europeiska ekonomin. Haven har dessutom en betydande potential för innovation och tillväxt.

Ålands landskapsregering i mariehamn - Hanna Kondelin.JPG
Perspektiv

Åland – ett självstyrt örike

Åland är en självstyrd del av republiken Finland. Därför har Åland sitt eget parlament som heter lagtinget, och sin regering, Ålands landskapsregering. Självstyrelsen ger ålänningarna rätt att stifta egna lagar.

Ahvenanmaan merenkulku_Charlotta_Björklund (2).JPG
Perspektiv

Sjöfartsnäringens speciella betydelse för Åland

Sedan urminnes tider har åländska handelsmän seglat omkring på Östersjön, men det var först efter Krimkrigets slut år 1856 som sjöfarten tog fart och man började bygga egna fartyg på enkla skeppsvarv.

Topplista

Tre orsaker till varför vi behöver marinarkeologi

Denna lista beskriver tre viktiga skäl till varför marinarkeologi och maritima kulturarv är viktiga och vad var och en av oss borde veta om ämnet.

Perspektiv

Maritima landskapet – en växelverkan mellan människa och natur

Mänsklig aktivitet och växelverkan mellan människa och natur syns i vår miljö från förhistorian till nutiden och in i framtiden. Men inte alla effekter har varit positiva. Idag är till exempel tillståndet i våra hav oroande.

Erkki Oksanen_Luke_D6B7600_eo1710_web
Perspektiv

Inhemsk fisk på ett hållbart sätt

För närvarande äter finländarna huvudsakligen norsk lax och annan importerad fisk. Ändå skulle det finnas fisk närmare, bland annat strömming och inhemsk odlad regnbåge.

Dimitar Valev
Perspektiv

Alger - en framtidens vattenbruksprodukt i Finland

Odling av alger och cyanobakterier och de härrörande produkterna är föremål för mycket prat och skrivande för närvarande. Det finns också ett överflöd av relaterad grund- och tillämpad forskning runt om i världen. I Finland kommer vi knappast att kunna njuta av inhemska ätbara makroalgprodukter under de närmaste åren.