Inte mycket salt i Östersjövattnet

Vattnet i Östersjön är svagt salt brackvatten. I ytskiktet är salthalten endast 7 gram per kilo vatten. I världshaven finns det cirka 35 gram salt per kilo vatten.


Mängden salt i ytvattnet varierar också inom det finländska havsområdet. Vattnet är saltast söder om Skärgårdshavet. Längst inne i Finska viken och Bottenviken är det nästan sött.

I synnerhet i Bottenviken, men också i Bottenhavet, har mängden salt minskat sedan början av 1990-talet. Också på Norra Östersjön är ytvattnet nu mindre salt än under 1970- och 1980-talen.

Här får du veta mera om salthaltens långtidsutveckling och djupvariation i Östersjön.