Östersjön – en skattkammare för vårt undervattenskulturarv

Kan den mörka, kalla och dystra Östersjön ses som en skattkammare? Ja det kan den. Också i global skala fungerar Östersjön som ett museum för kulturarvet under vatten, ett undervattenmuseum.

Sallamaria Tikkanen

Författaren arbetar som kurator i Museiverket


Ett kylskåp där vraken bevaras i tusentals år

Östersjön är kall, mörk och saltfattig. Bottensedimenten är syrefattiga och den så kallade skeppsmasken, egentligen musslan Teredo navalis, trivs inte i brackvatten. Detta, i kombination med den livliga kulturen kring och på Östersjön under tusentals år gör att dess grå vågor gömmer en veritabel skattkammare. I Östersjön kan ett helt skeppsvrak, en tidskapsel från gångna tider, bevaras i hundra-, och till och med tusentals år.

Vrak av Risskär i Porgå.

10 000 år av mänsklig historia

Under Östersjöns yta finns ett mångformigt kulturarv från olika tider. Här ligger fartygsvrak och fartygsfällor, sjöstridsplatser och farledshinder, gamla hamnar och dränkta stenåldersboplatser och jaktmarker. Alla dessa objekt erbjuder unika insikter för forskningen eftersom de representerar fornminnestyper som inte existerar någon annanstans. Nere under vattnet har de bevarats betydligt bättre än om de legat på land.

Välbevarad träskulptur på vraket Huis de Warmelo.

Undervattensforskning med modern teknik

Undervattenskulturarvet har alltså bevarats på grund av att det ligger gömt under vattnet. Föremålen har varit svåra att hitta och nå. Därför har de fått ligga ifred. 

Under de senaste decennierna har situationen förändrats. Tekniken, till exempel ekolodssystem med sidoskanning och fjärrstyrda videorobotar har utvecklats enormt. De gör det möjligt att hitta nya skatter under Östersjön och undersöka dem noggrannare än tidigare.

Många undervattensobjekt tillgängliga för dykare eller virtuellt

Dykteknikens utveckling har gjort dykningen till en populär hobby. Idag finns det också undervattensparker och -kulturstigar som öppnat Östersjöns stora undervattensmuseum och gjort det möjligt för en mycket större publik att själv uppleva den här delen av vårt kulturarv.  

Den som inte dyker kan bekanta sig med undervattenskulturarvet via 3D-bilder, modeller, videofilm och diverse virtuella applikationer.
Till exempel Skecthfab har många 3D-modeller av vrak!

Diver looking the capstain of the wreck Garpen 1.

Östersjöns skattkammare är vårt gemensamma kulturarv

Havet har under alla tider förenat folk, varor och influenser. På Östersjöns kust bevarar vi därför inte bara vårt eget kulturarv utan också ett internationellt arv. Sjöfarten är ju redan a priori ett internationellt fenomen.