Tvätta ekologiskt

Vill du hjälpa Östersjön ska du ta hand om ditt avfall på bästa sätt också på stugan. Tänk på naturen också när du tvättar dina kläder och dig själv.


Tvätta dig och din tvätt miljövänligt

  • Använd enbart miljövänliga tvättmedel. Kom ihåg svanmärket!
  • Diska och tvätta mattorna på en plats där vattnet går ner i ett avlopp och inte rinner ut i havet.
  • Om du inte har tillgång till avlopp kan du hälla ut tvätt- och diskvattnet i marken, så långt från stranden som möjligt.
  • Simma i vattnet, men tvätta dig på land

Kompostera

  • Kompostera ditt mat-, trädgårds- och toalettavfall. Placera komposten så långt som möjligt från närmaste dike och vattendrag.
  • Håll alltid komposten täckt med ett lock eller en presenning.

Ta hand om avloppsvattnet